Koop tegniese wiskunde handboeke aanlyn by Amaniyah Uitgewers

Amaniyah Uitgewers bied die beste handboeke vir graad tien-, elf- en twaalf-leerders. Hierdie studiegidse word saamgestel deur M Hindmarsh-Russel volgens die CAPS-kurrikulum. Ons bied twee teorie- en werkboeke per graad aan wat gerieflik volgens die skoolterme opgedeel is. Kyk gerus na ons versameling handboeke vir tegniese wiskunde hieronder.

Tegniese wiskunde, ook bekend as toegepaste wiskunde, is die bestudering van konsepte soos algebra, meetkunde, trigonometrie, finansies en metings waarby studente wat ‘n tegniese loopbaan kies, sal baat. Leerlinge wat beroepe soos die van ‘n loodgieter of elektrisiën wil betree, kan baat vind by die keuse van toegepaste wiskunde as skoolvak. Die teorie word op ‘n voorlopige vlak aan leerders geleer, met die hooffokus op die begrip van die toepassing van hierdie wiskundevaardighede op ‘n praktiese manier, vandaar die term toegepaste wiskunde.
Elke teorie en werkboek bevat hoofstukke wat gewy is aan die begrip en bemeestering van verskillende wiskunde-onderwerpe. Voorbeelde word aan die begin van elke afdeling duidelik opgestel en verduidelik vir onderrigdoeleindes, gevolg deur oefeninge vir leerders om hul nuwe kennis toe te pas.

Ons het ook ander wiskunde handboeke beskikbaar. Kyk gerus na die Math-e-Genius handboeke en Woeker met Wiskunde handboeke.

Read More

U kan PDF-weergawes van ons tegniese wiskunde handboeke vind by SNAPPLIFY en ITSI.

Leerders wat in die VOO-fase van hul skoolloopbaan is, kan kies tussen drie vorme van wiskunde om verder te studeer. Hierdie drie vorme van wiskunde bestaan uit tegniese wiskunde en die volgende twee:

• Suiwer wiskunde
Suiwer wiskunde bestaan uit ‘n akademiese werkstuk wat afhang van die intellek en strukture van numeriese gegewens. Hierdie vak handel oor die begrip en uitbreiding van kennis van wiskunde self. Suiwer wiskunde is die moeilikste vorm van wiskunde uit die drie opsies en leerders benodig soms ekstra leiding en hulp buite die klaskamer. Leerders wat suiwer wiskunde kies, kan kies om opleiding in velde soos medisyne, rekeningkunde en wetenskap te ontvang.

• Wiskundige Geletterdheid
Wiskundige geletterdheid handel oor basiese wiskundevaardighede wat in ons alledaagse lewens gebruik kan word. Leerders wat kies om wiskundige geletterdheid te bestudeer, leer hoe om wiskundekonsepte en vaardighede te gebruik om algemene daaglikse probleme soos die berekening van inkomstebelasting op te los. Die keuse van wiskundige geletterdheid sal leerders dwing om krities en rasioneel oor situasies in die werklike lewe te dink en hul probleemoplossingsvaardighede te verbeter.

Dit is belangrik dat studente hul toekomstige loopbaan in ag neem wanneer hulle besluit oor watter vorm van wiskunde hulle op hoërskoolvlak moet studeer. Dit sal sorg dat leerders reeds beskik oor die nodige basiese kennis wat vir verdere studies vereis word. Leerders wat tegniese wiskunde kies, moet aangemoedig word om hul studies in vakke soos fisiese wetenskappe voort te sit, want dit sal hul kennis in die wiskundeklaskamer ondersteun.

Kyk na ons reeks toegepaste wiskunde teorie en werkboeke wat aanlyn beskikbaar is. Ons bied landswyd aflewering aan.

Met die druk van ‘n knoppie kan die boek waarby talle leerders en onderwysers baat vind, gekoop word. Skaf tegniese wiskunde teorie en werkboeke aan om die vak te bemeester.

Showing all 3 results