Amaniayh verskaf bekostigbare natuur-wetenskappe en fisiese wetenskappe oplossings handboeke aanlyn.

By Amaniyah bied ons die beste reeks natuur-wetenskappe en fisiese wetenskappe oplossings handboeke. Kyk gerus na ons versameling boeke wat aanlyn beskikbaar is. Ons het ook fisiese wetenskappe handboeke en natuur-wetenskappe handboeke te koop.

‘n Handboek is een van die belangrikste benodighede van leerders. Hierdie reeks oplossings gidse bevat studiemateriaal wat leerders se klaswerk, huiswerk en eksamenvoorbereiding dek. Onderwysers vind ook baie baat by die uitleg in inhoud van die handboeke. Dit help onderwysers om in logiese volgorde saam met studente deur die werk te gaan en seker te maak dat almal dit verstaan. Met hierdie handige oplossings handbook kan leerders en onderwysers saam praat oor die wetenskappe.

Die reeks natuur-wetenskappe en fisiese wetenskappe handboeke is in Afrikaans saamgestel en ook in Engels beskikbaar. Die dien as raamwerk vir belangrike inligting wat leerders moet begryp om die vak te bemeester.

Dit is belangrik dat skole versigtig handboeke kies wat deur leerder gebruik gaan word. Amaniyah se oplossings handboeke is omvattend en kan beide junior en senior fase studente help om kennis in die veld op te doen. Dit voldoen aan die CAPS sillabus en word in skole regdeur Suid-Afrika gebruik.

Read More

PDF weergawes van ons fisiese wetenskappe en natuur-wetenskappe oplossings handboeke is beskikbaar by SNAPPLIFY en ITSI.

Ons verskraf handboeke vir beide natuur-wetenskappe en fisiese wetensakppe oplossings.
Die natuur-wetenskappe oplossings-reeks bestaan uit die volgende:

Graad Agt:
Hierdie handboek dek ‘n wye verskeidenheid onderwerpe soos fotosintese, chemiese reaksies, die effek van ‘n elektriese stroombaan en nog baie meer. Leerders kry die geleentheid om hul kennis toe te pas deur ‘n aantal vrae te beantwoord wat na elke onderwerpbespreking gegee word. Verskillende diagramme is in gedeeltes van die handboek gebruik om ‘n visuele voorstelling van die onderwerp vir die graad agt-leerders te skep.

Graad nege
Die handboek vir natuur-wetenskappe oplossings in graad nege bestaan uit vele komplekse leerareas. Praktiese aktiwiteite word in die handboek ingesluit vir leerders om hul kennis toe te pas.

Handboeke vir fisiese wetenskappe oplossings vir graad 10, 11 en 12 is ook beskikbaar by Amaniyah Uitgewers. Kyk vandag na die verskillende boeke in Afrikaans uit die oplossings-reeks.

Die gebruik van handboeke kan talle voordele inhou. Sommige hiervan sluit in:
• Studente doen kennis oor die wetenskappe op en brei terselfdetyd hul woordeskat uit.
• Handboeke dien as riglyn om die onderwerp te verstaan. Leerders kan na die boek verwys as daar niemand is wat hom of haar buite die leeromgewing kan help nie.

Koop aanlyn handboeke vir natuur-wetenskappe en fisiese wetenskappe oplossings vir junior en seniorfase-leerders van Amaniyah Uitgewers. Ons oplossings handboeke is mededingend geprys en wissel tussen R72,00 en R215,00. Studente kan uitsien daarna om op ‘n meer interaktiewe wyse natuur-wetenskappe en fisiese wetenskappe oplossings te studeer wanneer hierdie handboeke in die klaskamers gebruik word.

Showing all 5 results